یکی از نیازهای امروز کشور بویژه در شرایط تحریم های ظالمانه که به مردم ایران تحمیل شده امیدآفرینی است. آیا امام خمینی (ره) در این مورد توصیه ای داشته اند؟

بله، امام امت (ره) به عنوان رهبر و سکاندار حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران و همچنین پایه گذار نظام جمهوری اسلامی، به همه زوایا و جوانب امور توجه داشته اند. معظم له با توجه به این که مردم ایران با ایثار و از خودگذشتگی قدم در راه استقلال و آزادی خویش نهاده اند به این امر توجه داده اند که این استقلال خواهی و قطع ید سلطه گران و اجانب برای کشور هزینه هایی ایجاد خواهد کرد و لذا...

کد : 177672 | تاریخ : 22/01/1399

بله، امام امت (ره) به عنوان رهبر و سکاندار حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران و همچنین پایه گذار نظام جمهوری اسلامی، به همه زوایا و جوانب امور توجه داشته اند. معظم له با توجه به این که مردم ایران با ایثار و از خودگذشتگی قدم در راه استقلال و آزادی خویش نهاده اند به این امر توجه داده اند که این استقلال خواهی و قطع ید سلطه گران و اجانب برای کشور هزینه هایی ایجاد خواهد کرد و لذا آن چه ملت را در راه خود و نیل به هدف بزرگی که برگزیده اند یاری خواهد داد و مصمم خواهد ساخت ایجاد و پمپاژ حس امید به آینده درخشان و پرهیز از پراکندن بذرهای ناامیدی و ترس و القای کلمه «نمی توانیم» خواهد بود. در این بین حضرت امام (قدس سره) بیشترین وظیفه را بر دوش صاحبان اندیشه و قلم دانسته اند و به ایجاد امید و اطمینان و تقویت روحیه مردم توسط آنها توصیه نموده اند:

«امید در خودتان ایجاد کنید. نویسنده های ما، گویندگان ما همه شان‌‎ ‌‏دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند. مأیوس نکنند ملت را.‌‎ ‌‏بگویند توانا هستیم. نگویند ناتوان هستیم. بگویند خودمان می توانیم و‌‎ ‌‏واقع همین طور است، می توانیم. اراده باید بکنیم. نویسنده های ما‌‎ ‌‏بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتی که ایستاده در مقابل‌‎ ‌‏شرق و غرب و نمی خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به‌‎ ‌‏آنها بدهند که می توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این‌‎ ‌‏نویسنده ها، این گوینده ها به جای اینکه به هم اشکال تراشی بکنند، به‌‎ ‌‏جای اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند. اطمینان‌‎ ‌‏در ملت ایجاد کنند. استقلال روحی در ملت ایجاد کنند. اگر این خدمت‌‎ ‌‏را این رسانه های گروهی، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان ،‌‎ ‌‏این اطمینان را در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم. و حیف است‌‎ ‌‏که یک ملتی که ایستاده و خون جوانان خودش را داده و همه چیزش را‌‎ ‌‏فدای اسلام و استقلال کشورش کرده ماها که گوینده هستیم، نویسنده‌‎ ‌‏هستیم، آنهایی که در مطبوعات چیز می نویسند، در رادیو و تلویزیون‌‎ ‌‏صحبت می کنند، حیف است که اینها توجه به این معنا نداشته باشند که‌‎ ‌‏باید این ملت را امیدوار کرد، و باید مطمئن کرد ملت را. (۱)

تذکر متواضعانه ای است به حضرات گویندگان و نویسندگان اعم از‌‎ ‌‏روحانیون معظم و سایر آقایان مطبوعات و تمامی رسانه های گروهی.‌‎ ‌‏عزیزان من! شما می دانید آنچه که به دست آوردید از نفی طاغوت و‌‎ ‌‏جایگزین کردن جمهوری اسلامی به جای آن، ارزان نبوده است بلکه با‌‎ ‌‏خون هزاران جوان مؤمن و هزاران معلول و مجروح که ما باید تا آخر عمر‏ خود را رهین آنان بدانیم، به دست آمده است. این نعمت بزرگ الهی را‌‎ ‌‏ارزان از دست ندهید. شما حضرات آقایان که در پیروزی انقلاب سهیم‌‎ ‌‏بودید و اسلام و ایران مال خودتان است، سعی کنید قلمها و زبانهایتان‌‎ ‌‏در خدمت انقلاب و به ثمر رسیدن آنکه آزادی و استقلال در سایۀ‌‎ ‌‏جمهوری اسلامی و زیر پرچم توحید و اسلام بزرگ است، باشد. سعی‌‎ ‌‏کنید روحیۀ ملت را تقویت نمایید و در مقابل فحاشیهای منحرفین که‌‎ ‌‏برای تضعیف روحیۀ ملت است بیدریغ فعالیت نمایید و از تضعیف‌‎ ‌‏اشخاص و یا گروههایی که در خدمت جمهوری اسلامی هستند و‌‎ ‌‏تضعیف آنان مستقیماً خدمت به جهانخوارانی است که در کمین‌‎ ‌‏نشسته اند تا از قلمها و زبانهای شما بهره گیری کنند، بپرهیزید.‏ ‌‏انصاف نیست که جوانان عزیز اسلام از ارتش و سپاه و ژاندارمری و‌‎ ‌‏بسیج و شهربانی گرفته تا گروههای جانباز عشایر و عزیزان شهرها و‌‎ ‌‏روستاها در سراسر کشور در خدمت اسلام و مسلمین خون خود را نثار و‌‎ ‌‏جان خود را فدا کنند، ما در کناری بنشینیم و با قلمها و زبانهای خود قلب‌‎ ‌‏نورانی آنان را آزار دهیم.» (۲)

منابع:

(۱): صحیفه امام، ج۱۳، ص:۵۳۷

(۲): صحیفه امام، ج۱۴، صص: ۷۳-۷۲

انتهای پیام /*