تشکیل حکومت عدل

ما مفتخریم که ائمه معصومین ما ـ صلوات الله و سلامه‏‎ ‎‏علیهم ـ در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن‏‎ ‎‏کریم که...

کد : 177707 | تاریخ : 29/01/1399

ما مفتخریم که ائمه معصومین ما ـ صلوات الله و سلامه‏‎ ‎‏علیهم ـ در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن‏‎ ‎‏کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در‏‎ ‎‏حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی‏‎ ‎‏حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند. و‏‎ ‎‏ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را‏‎ ‎‏پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگِ‏‎ ‎‏سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود‏‎ ‎‏را نثار راه خدا می کنند.‏

کتاب وصیتنامه سیاسی-الهی، ص:۷

انتهای پیام /*