شهادت مرتضی مطهری

سالروز شهادت شهیدی مطهر است که در عمر کوتاه خود اثرات جاویدی به یادگار‏‎ ‎‏گذاشت که پرتوی از وجدان بیدار و روح سرشار از عشق به مکتب بود.

کد : 177785 | تاریخ : 12/02/1399

سالروز شهادت شهیدی مطهر است که در عمر کوتاه خود اثرات جاویدی به یادگار‏‎ ‎‏گذاشت که پرتوی از وجدان بیدار و روح سرشار از عشق به مکتب بود.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۳۲۵

انتهای پیام /*