اصلاح اخلاق و کردار

مگذار خدای نخواسته فرصت از دستت برود‏‎ ‎‏و در اصلاح اخلاق و کردار خود بکوش هرچند...

کد : 177978 | تاریخ : 11/03/1399

وصیت من به تو ای فرزندم آن است که مگذار خدای نخواسته فرصت از دستت برود‏‎ ‎‏و در اصلاح اخلاق و کردار خود بکوش هر چند با تحمل زحمت و ریاضت، و از علاقۀ‏‎ ‎‏به دنیای فانی بکاه و در دو راهی هایی که برایت پیش آید راه حق را انتخاب کن و از باطل‏‎ ‎‏بگریز و شیطان نفس را از خود بران.‏

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۲۲۴

انتهای پیام /*