جهاد سازندگی

‎‏امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید نیست...

کد : 178080 | تاریخ : 26/03/1399

 ‎‏امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید ‏‏[‏‏نیست‏‏]‏‏ و این سازندگی را‏‎ ‎‏همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهای خودتان نجات‏‎ ‎‏پیدا بکنند.

صحیفه امام جلد ۸، صفحه ۱۸۰

انتهای پیام /*