یا جعفربن محمد الصادق

فردا با عمل باید در محضر خداوند بروید

کد : 178084 | تاریخ : 28/03/1399

حضرت‏‎ ‎‏صادق ـ علیه سلام الله ـ در اواخر عمر، بستگان و فرزندان خود را احضار نمود و قریب به‏‎ ‎‏این مضمون به آنان فرمود که: «فردا با عمل باید در محضر خداوند بروید و گمان نکنید‏‎ ‎‏بستگی شما به من فایده دارد».

صحیفه امام، ج۱۶، ص:۲۲۲

انتهای پیام /*