توصیه به جوانان: خدمت به خلق

خدمت به خلق، خدمت به خداست. خدمت به انسانها، خدمت به خداست...

کد : 178093 | تاریخ : 31/03/1399

خداوند ان شاءالله شما را تأیید کند. و خداوند شما را به مراتب عالیه برساند. شما‏‎ ‎‏جوانها امروز روز شماست. امروز روزی است که شما باید سازنده باشید در این راهها.‏‎ ‎‏البته خدمت به خلق، خدمت به خداست. خدمت به انسانها، خدمت به خداست. خدمت‏‎ ‎‏به بندگان خدا، خدمت به خداست؛ و در این خدمت ان شاءالله موفق باشید.

صحیفه امام، ج۸، ص:۳۰۱

خدمت به خلق و بندگان خدا خدمت به خداست

انتهای پیام /*