گزیده ای از نهضت امام خمینی

پیوند نسل جوان دانشگاهی با امام خمینی از روزهای آغازین نهضت

نسل جوان در آن روزهای کوتاه و زودگذر که امام در ایران به سر می‏ برد، بارها به حضورش شتافتند، با او به گفتگو نشستند، راز دل گفتند و رهنمودها گرفتند.

کد : 42950 | تاریخ : 16/09/1396

نسل جوان دانشگاهی در همان روزهای آغازین نهضت اسلامی ایران، امام را زبان گویای خود، بازگو کنندۀ دردها و گشایندۀ گره‏ های کهنه و چرکین دل‏های خود یافتند، در خشم و خواست امام، خشم‏ ها، خروش ‏ها و خواسته‏ های خود را دیدند، از این رو، بی‏ محابا به سوی او شتافتند و بدین‏ گونه پیوندی ژرف و استوار میان امام و نسل جوان پدید آمد، پیوندی که از رمز و راز ویژه‏ای برخوردار بود و دیری نپایید که به فروپاشی دیوار سیاه رضاخانی کشیده شد. نسل جوان در آن روزهای کوتاه و زودگذری که امام در ایران به سر می‏ برد، بارها به حضورش شتافتند، با او به گفتگو نشستند، راز دل گفتند و رهنمودها گرفتند. یک مورد از این دیدارها و گفتگوهای نسل جوان با امام در ماه ‏های نخستین نهضت را ساواک چنین گزارش کرده است:


در ساعت 1800 روز 42/02/10 جلسۀ دانشجویان وابسته به انجمن اسلامی در اتاق شمارۀ 211 خوابگاه شمارۀ 3 دانشکدۀ کشاورزی تشکیل گردید و یک نفر دانشجو به نام روحانی در مورد حکومت در اسلام سخنرانی نمود و سپس تقی شامخی اظهاراتی به شرح زیر بیان داشت:


 1ـ روز جمعه به اتفاق عده ‏ای از دانشجویان انجمن اسلامی مقیم تهران به قم رفتیم و به‏ طور پراکنده وارد منزل آقای خمینی شدیم. چند نفر پاسبان دور منزل ایشان بودند. ابتدا دانشجویان، مقاله ‏ای که به شرح زیر تهیه شده بود برای ایشان قرائت کردند: مدت هجده سال است انجمن اسلامی دانشجویان تشکیل شده و فعالیت می‏ نماید. ما احتیاج مبرم به دین و مذهب داریم. روحانیون باید ما را کمک کنند. با وجود کارشکنی ‏هایی که برای از هم پاشیدن انجمن صورت گرفته، ما هر روز با هم متحدتر می‏ شویم. هدف ما اشاعۀ دین مبین اسلام و هدایت نسل جوان است. ما باید مسلمان واقعی باشیم و در راه نجات وطن مبارزه کنیم. ما اکنون آمده ‏ایم پشتیبانی خود را از علما اعلام داریم و نظر ما این است که رابطۀ نزدیکی بین دانشگاه و حوزۀ علمیه برقرار نماییم.


سپس آقای خمینی جواب گفتند:


جوانان مسلمان دانشگاه تهران، به منزل ما خوش آمدید. امید است در نگه‏داشتن دین خود استوار باشید و روح اسلام در شما خفه نشود؛ زیرا از شما جوانان برومند، انتظار زیادی داریم. ما ملت‏های مسلمان باید متحد شویم و با اسرائیل و عمال آنها در ایران مبارزه کنیم.


حوزۀ علمیه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبوده، آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما می‏ دانیم این موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده. موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها، فحشا به بار می‏ آورد. موضوع حق رأی دادن (به) زنان و غیره در درجۀ آخر اهمیت قرار دارد. ما می ‏خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از همه سلب شده به فکر زن‏ها افتاده‏ اند. در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. برای دفتر ولیعهد، ماهی 50 تا 60 هزار تومان هزینه برآورد کرده ‏اند و حال آنکه به هر نفر طلبه، ما در هر ماه 20 الی 30 تومان حقوق می‏ دهیم ..‏‏.منبع: نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، ص 448، 450

انتهای پیام /*