اصلاح خود

هر اصلاحی نقطۀ اولش خود انسان است. چنانچه خود انسان تربیت‏‎ ‎‏نشود نمی تواند دیگران را تربیت کند...

کد : 178542 | تاریخ : 05/04/1399

هر اصلاحی نقطۀ اولش خود انسان است. چنانچه خود انسان تربیت‏‎ ‎‏نشود نمی تواند دیگران را تربیت کند. و شما دیدید که در این طول سلطنتها از اول تا حالا‏‎ ‎‏و این سلطنتهای اخیری که بسیاریتان همه اش را درک کردید و بعضی از شما بعضی اش را‏‎ ‎‏که چون کارها دست اشخاصی بود که تربیت اسلامی نداشتند و خودشان درست نشده‏‎ ‎‏بودند، برای خاطر همین نقیصۀ بزرگ، کشور ما را کشاندند به آنجایی که ملاحظه‏‎ ‎‏می کنید و ملت ما را هم کشاندند به آنجایی که سالها باید طول بکشد تا اینکه ان شاءالله ،‏‎ ‎‏اصلاح بشود. از این جهت، آن چیزی که بر همۀ ما لازم است ابتدا کردنِ به نفس خودمان‏‎ ‎‏است و قانع نشدن به اینکه همان ظاهر درست باشد و از قلبمان شروع کنیم، مغزمان شروع‏‎ ‎‏کنیم و هر روز دنبال این باشیم که روز دوّممان بهتر از روز اوّلمان باشد.

اصلاح خود انسان

انتهای پیام /*