روز حجاب و عفاف

حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ آن ارزش های شماست...

کد : 178565 | تاریخ : 11/04/1399

باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ آن ارزش های شماست هر چه را که خدا دستور فرموده است چه برای زن و چه برای مرد برای این است که آن ارزش های واقعی که این ها دارند و ممکن است و به واسطه وسوسه های شیطانی یا دست های فاسد استثمار و عمال استعمار پایمال می شدند این ها، این ارزش ها زنده بشود.

«صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۱۸۵»

انتهای پیام /*