‏‏اهمیت انگیزه و محتوا در انقلاب ها‏

آن که مقصود است این است که انسان در‏‎ ‎‏کارهایش چه در تشکیل حکومتش، چه در انقلاب فرهنگیش، چه در انقلابات دیگرش‏‎ ‎‏نظرش این باشد که یک کار الهی کرده باشد، آن پیش خدا ارزش دارد مثل انبیا.

کد : 178663 | تاریخ : 06/05/1399

آن که مقصود است این است که انسان در‏‎ ‎‏کارهایش چه در تشکیل حکومتش، چه در انقلاب فرهنگیش، چه در انقلابات دیگرش‏‎ ‎‏نظرش این باشد که یک کار الهی کرده باشد، آن پیش خدا ارزش دارد مثل انبیا. انبیا‏‎ ‎‏کارشان به واسطۀ این ارزش داشت نه برای عمق کارشان ـ و عرض می کنم که ـ سعۀ‏‎ ‎‏کارشان، حکومتشان زیاد باشد، کم باشد فرقی نمی کند. انبیا، آنی که هیچ نتوانسته کار‏‎ ‎‏بکند با آنی که خیلی کار کرده هر دو در انگیزه مثل هم هستند؛ یعنی، هر دو می خواستند‏‎ ‎‏که یک کاری برای خدا بکنند و پیش خدا مأجورند و هر دو هم مأجور هستند، یکی‏‎ ‎‏موفق شده، یکی موفق نشده است، آن دیگر دست خود این نبوده، موفق نشده است.‏

صحیفه امام، ج۱۹، ص:۴۴۵

انتهای پیام /*