‏‏لزوم اتحاد مکاتب توحیدی در مقابل ستمگران‏‏ ‏

بخشی از سخنرانی امام خمینی (س) در جمع نمایندگانی از اقلیت های مذهبی (همگامی مکاتب توحیدی)

کد : 178703 | تاریخ : 13/05/1399

شما امروز می بینید که کشورهای دنیا مبتلا هستند به سرانی که ادعای مسیحیت می کنند،‏‎ ‎‏ادعای یهودیت می کنند، ادعای اسلامیت. ابتلایی که الآن، ملتهای دنیا دارند به دست‏‎ ‎‏بسیاری از این سران، ابتلایی است که باید ما ابتلای انبیا حساب کنیم. همانطوری که انبیا‏‎ ‎‏در صدر عالم تا آخر مبتلا بودند به دست یک خیانتکارانی که با آنها آنطور عمل کردند‏‎ ‎‏که روی تاریخ را سیاه کردند، ملتهای آنها هم امروز مبتلا هستند به سرانی که روی تاریخ‏‎ ‎‏را سیاه می کنند و انبیا را سرشکسته در پیش خدای تبارک و تعالی ـ نعوذ بالله ـ می کنند.‏‎ ‎‏شما ببینید که اگر پیغمبر اسلام را ببرند در محضر خدا و به او بفرماید خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، وحی کند بر او که این افرادی که، حکومت هایی که ادعای اسلام می کنند، ببینید‏‎ ‎‏چه می کنند با مردم، ببینید که این حکومتها برخلاف مصالح کشورهای خودشان عمل‏‎ ‎‏می کنند، جوابی ندارد جز اینکه من تبلیغ کرده ام، لکن آنها نشنیدند. و اگر هر یک از انبیا‏‎ ‎‏را ببرند در محضر خدا و خدای تبارک و تعالی به آنها وحی کند که این حکومت هایی که‏‎ ‎‏از مذهب شما هستند ، ببینید الآن در جهان چه می کنند، امریکا با مردم چه می کند با‏‎ ‎‏دعوی مسیحیت ـ آن مسیحیّتی که تمام وجودش بر این بوده است، آن مسیحی که تمام‏‎ ‎‏وجودش روحانی بوده است و بر این معنا بوده است که مردم را روحانی کند ـ الآن‏‎ ‎‏آنهایی که ادعای مسیحیت می کنند، اقبالشان به دنیا از آنهایی که مشرک هستند کمتر‏‎ ‎‏نیست. آنهایی که اصلاً مبدأ و معاد را قبول ندارند، با آنهایی که دعوی مسیحیت می کنند،‏‎ ‎‏دعوی یهودیت می کنند از این سران، فرق با آنها  معلوم نیست چیزی باشد، بلکه شاید‏‎ ‎‏اینها جلو باشند از آنها در اینکه به دنیا توجه دارند و مردم مظلوم را زیر پای خودشان‏‎ ‎‏خرد می کنند. امروز شما می بینید که  صهیونیست در عالم که مدعی یهودی بودن است و‏‎ ‎‏یهودیان او را قبول ندارند، با مردم چه می کند و مع ذلک، ادعا می کند که من تابع حضرت‏‎ ‎‏موسی هستم! و بالاتر و بدتر از او دولت های بزرگ مسیحی با مردم چه می کنند! با آن‏‎ ‎‏روحانیتی که حضرت مسیح داشته است، با مردم چه می کنند و با ملت های خودشان،‏‏حتی با ملت های مظلوم خودشان.

صحیفه امام، ج۱۷، ص:۹۹

انتهای پیام /*