سیاست اساس اسلام

اصولاً اساس اسلام‏‎ ‎‏از سیاست است.

کد : 178880 | تاریخ : 30/06/1399

اسلام مثل مسیحیت کنونی نیست. از اول‏‎ ‎‏نقشه بود که اسلام را مثل مسیحیت که در کلیسا محبوس است، در مدرسه ها محبوس‏‎ ‎‏کنند. متأسفانه خودمان به این نوع تفکر کمک کردیم. به زبان آوردن کلمه «سیاست»‏‎ ‎‏جرم بود برای اینکه، القا کرده بودند که سیاست مال منحرفین است. اصولاً اساس اسلام‏‎ ‎‏از سیاست است. به وسیلۀ پیغمبر اسلام و پس از آن تا مدت ها حکومت تشکیل داده‏‎ ‎‏می شد، و آنها تمام امور سیاسی را در دست می گرفتند، لکن در زمان ما کلمه و لغت‏‎ ‎‏سیاست را نمی شد به کار برد.

صحیفه امام، ج۱۸، ص:۷۲

انتهای پیام /*