السلام علیک یا اباصالح المهدی.

معنویاتی در قرآن است که برای هیچ کس جز پیغمبر اکرم و‏‎ ‎‏کسانی که شاگرد او هستند و از او استفاده کرده اند، کشف نشده است.

کد : 178882 | تاریخ : 31/06/1399

حضرت مهدی ـ سلام الله علیه ـ ابعاد مختلفه دارد که آنچه که برای بشر واقع شده است،‏‎ ‎‏بعض ابعاد اوست؛ چنانچه آنچه از قرآن و پیغمبر اکرم برای بشر معلوم شده است، بعض‏‎ ‎‏ابعاد آن معنویات است؛ معنویاتی در قرآن است که برای هیچ کس جز پیغمبر اکرم و‏‎ ‎‏کسانی که شاگرد او هستند و از او استفاده کرده اند، کشف نشده است. 

صحیفه امام، ج۲۰، ص:۲۴۹

انتهای پیام /*