گفتگوی تمدن ها

اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد‏‎ ‎‏و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد

کد : 178885 | تاریخ : 30/06/1399

‏من نمی دانم که تبلیغات عمال خارجی و تبلیغات شاه در شما چه تأثیری کرده است که‏‎ ‎‏اسلام به معنی مصطلح امروزش را سنتی می خوانید. اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد‏‎ ‎‏و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد. اسلام خود از پایه گذاران‏‎ ‎‏تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید بدون شک‏‎ ‎‏از پیشرفته ترین کشورها خواهد شد.

«صحیفه امام ج ۵، ص ۲۰۴» 

انتهای پیام /*