اثبات قدرت غیبی به ستمگران

در این جنگ تحمیلی، ارتش ایران و دیگر قوای‏‎ ‎‏مسلح بر جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن از یک‏‎ ‎‏قدرت غیبی برخوردارند.

کد : 178891 | تاریخ : 02/07/1399

در این جنگ تحمیلی و دفاع از حق، ارتش ایران و دیگر قوای‏‎ ‎‏مسلح بر جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن معظّم از یک‏‎ ‎‏قدرت غیبی مافوق طبیعت و برتر از محاسبات کاخ نشینان ستمگر برخوردارند که با‏‎ ‎‏ارزیابی کوردلان خدانشناس نمی توان سنجید و با معیارهای الحادی درست نخواهد‏‎ ‎‏شد. 

صحیفه امام، ج۱۶، ص:۲۰۰ 

انتهای پیام /*