جنگ و تحریم اقتصادی

این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم.

کد : 178897 | تاریخ : 04/07/1399

این جنگ و‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن‏‎ ‎‏غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند‏‎ ‎‏و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۳۳

انتهای پیام /*