حماسه رشادت های یک ملت

قلم و بیان من عاجز است که مقاومت عظیم و‏‎ ‎‏گستردۀ میلیونها مسلمان شیفتۀ خدمت و ایثار و شهادت را در این کشور صاحب الزمان ـ‏‎ ‎‏ارواحنا فداه ـ ترسیم نماید.

کد : 178902 | تاریخ : 06/07/1399

قلم و بیان من عاجز است که مقاومت عظیم و‏‎ ‎‏گستردۀ میلیونها مسلمان شیفتۀ خدمت و ایثار و شهادت را در این کشور صاحب الزمان ـ‏‎ ‎‏ارواحنا فداه ـ ترسیم نماید، و از حماسه ها و رشادتها و خیرات و برکات فرزندان معنوی‏‎ ‎‏کوثر، حضرت فاطمۀ زهرا ـ سلام الله علیها ـ سخن بگوید؛ که همۀ اینها از هنر اسلام و اهل‏‎ ‎‏بیت و از برکات پیروی امام عاشورا سرچشمه گرفته است.

صحیفه امام، ج ۲۰، ص:۱۹۸

انتهای پیام /*