ارزش رهبری در اسلام

رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلامِ بزرگ چیزی نیست که خودبخود ارزش داشته‏‎ ‎‏باشد، و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ اندیشیِ خود وا دارد.

کد : 178929 | تاریخ : 16/07/1399

‏رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلامِ بزرگ چیزی نیست که خودبخود ارزش داشته‏‎ ‎‏باشد، و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ اندیشیِ خود وا دارد. آن همان است که‏‎ ‎‏مولای ما، علی بن ابیطالب، دربارۀ آن گوشزد فرموده است. اساساً انبیاء خدا ـ صلواة الله ‏‎ ‎‏و سلامه علیهم ـ مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، خدمت های معنوی و‏‎ ‎‏ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور، و خدمت به مظلومان و ستمدیدگان و اقامۀ عدل،‏‎ ‎‏عدل فردی و اجتماعی. ‏

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۶

انتهای پیام /*