فعلا وارد پاریس شدم...

وارد پاریس شدم تا با تمام مشکلات به وظیفۀ دینی خود که خدمت به کشور‏‎ ‎‏اسلامی و مردم محروم وطنم است موفق گردم.

کد : 178930 | تاریخ : 15/07/1399

دوستان عزیز! فشار شاه موجب شد که نتوانم به فعالیت اسلامی خود که تکلیف الهی‏‎ ‎‏است ادامه دهم، و تصمیم گرفتم به یکی از کشورهای اسلامی مهاجرت نمایم. کویت با‏‎ ‎‏داشتن گذرنامه و اجازۀ ورود، حتی عبور از شهر تا فرودگاه را برای خود خطرناک‏‎ ‎‏خواند. فعلاً وارد پاریس شدم تا با تمام مشکلات به وظیفۀ دینی خود که خدمت به کشور‏‎ ‎‏اسلامی و مردم محروم وطنم است موفق گردم.

صحیفه امام، ج ۳، ص:۴۸۸

انتهای پیام /*