آیا خاطرات مبارزات انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده و می شود؟

خاطرات شخصیت ها،نخبگان از بدو تاسیس موسسه ضبط شده است و واحد خاطرات موسسه مجموعه نفیسی از خاطرات شفاهی در حوزه امام و انقلاب اسلامی تهیه نموده است که بخشی از آنها منتشر و بخشی دیگر بزودی منتشر می شود

کد : 43016 | تاریخ : 11/02/1392

خاطرات شخصیت ها،نخبگان از بدو تاسیس موسسه ضبط شده است و واحد خاطرات موسسه مجموعه نفیسی از خاطرات شفاهی در حوزه امام و انقلاب اسلامی تهیه نموده است که بخشی از آنها منتشر و بخشی دیگر بزودی منتشر می شود

انتهای پیام /*