زمینه سازی برای استقرار حکومت عدل

باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را با ملت های مسلمان به‏‎ ‎‏اطلاع دنیا برسانید.

کد : 178973 | تاریخ : 24/07/1399

باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را با ملت های مسلمان به‏‎ ‎‏اطلاع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که حکومت عدل و انصاف به جای این‏‎ ‎‏حکومت های استعمار زده که اساس آن بر ظلم و چپاولی است، برقرار شود.

صحیفه امام، ج ۲، ص:۳۴۶


انتهای پیام /*