شهادت حضرت امام رضا (ع)

شما‏‎ ‎‏یک پناهگاه دارید و آن بقعۀ مطهر علی بن موسی است.

کد : 178982 | تاریخ : 26/07/1399

شما‏‎ ‎‏یک پناهگاه دارید، پناهگاه اسلامی و آن بقعۀ مطهر علی بن موسی است. کسی که یک‏‎ ‎‏همچو پناهگاهی دارد، این قدرتمند است.

صحیفه امام، ج۱۰، ص:۴۶۳

انتهای پیام /*