غبطه به بسیجیان

من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‏خورم

کد : 179086 | تاریخ : 28/08/1399

من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‏خورم و از خدا می‏خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ‏ام.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۱۹۴

انتهای پیام /*