حکایتی از استاد

مرحوم آقای شاه آبادی رضوان الله علیه

کد : 179103 | تاریخ : 03/09/1399

خدا رحمت کند شیخ ما مرحوم آقای شاه آبادی را ـ رضوان الله علیه ـ ایشان به من‏‎ ‎‏فرمود که: «در آن زمان شدت، مقابل منزل ما یک دکانی باز شد که مثل اینکه چیزهای‏‎ ‎‏خلاف می فروخت، دکان بدی باز شد. من به رفقایم گفتم که شما یکی یکی بروید نهیش‏‎ ‎‏کنید. یک روز قریب دویست نفر، یکی یکی صبح رفتند: «سلامٌ علیکم! و علیکم السلام!‏‎ ‎‏آقا، این دکان اینجا مناسب نیست» این رد شد، یکی دیگر آمد. تا عصر حدود دویست‏‎ ‎‏نفر رفتند به این آدم گفتند. تمام شد. برچید بساطش را.‏

صحیفه امام، ج ۸، ص:۴۷

انتهای پیام /*