متعهد و کوشا

جناب حجت الاسلام آقای اردبیلی‏‎ را سال ها است به تعهد به اسلام و کوشا‏‎ ‎‏بودن در حفظ احکام اسلام شناخته ام.

کد : 179104 | تاریخ : 04/09/1399

جناب حجت الاسلام آقای اردبیلی‏ را سال ها است به تعهد به اسلام و کوشا‏‎ ‎‏بودن در حفظ احکام اسلام شناخته ام، در موارد مورد شک نیز می دانم بدون عذر‏‎ ‎‏شرعی اقدام به این نحو امور نمی نمایند.

صحیفه امام، ج۱۵، ص:۲۲۹

انتهای پیام /*