حدیثی از امام حسن عسکری(ع)

دو خصلتی که بالاتر از آن چیزی نمی باشد، عبارتند از ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران.

کد : 179105 | تاریخ : 04/09/1399

امام حسن عسگری:

دو خصلتی که بالاتر از آن چیزی نمی‌باشد، عبارتند از ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران.

تحف العقول ص ۴۸۹

انتهای پیام /*