بسیج مستضعفان

‏بسیج مستضعفان که سالروز آن را به ملت ایران و جوانان متعهد و مؤمن تبریک‏‎ ‎‏می گویم در تعلیم و تربیت به جوانان و نوجوانان مساعی جمیلۀ خود را روز افزون کند.

کد : 179107 | تاریخ : 05/09/1399

‏بسیج مستضعفان  که سالروز آن را به ملت ایران و جوانان متعهد و مؤمن تبریک‏‎ ‎‏می گویم در تعلیم و تربیت به جوانان و نوجوانان مساعی جمیلۀ خود را روز افزون کند.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۳۸۸

انتهای پیام /*