ارتش بیست میلیونی

‎‏باید یاد‏‎ ‎‏بگیرید و یاد بدهید رفقایتان را. جوان ها را یادشان بدهید. و همه جا باید این طور بشود که‏ یک مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوری با ۲۰ میلیون جوان که دارد بیست‏‎ ‎‏میلیون تفنگدار داشته باشد.

کد : 179108 | تاریخ : 05/09/1399

باید یاد‏‎ ‎‏بگیرید و یاد بدهید رفقایتان را. جوان ها را یادشان بدهید. و همه جا باید این طور بشود که‏ یک مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوری با ۲۰ میلیون جوان که دارد بیست‏‎ ‎‏میلیون تفنگدار داشته باشد. بیست میلیون ارتش داشته باشد. و این یک همچه مملکتی‏‎ ‎‏آسیب بردار نیست.

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۱۲۲

انتهای پیام /*