علاقه مردم به مبادی اعتقادی

این‏‎ ‎‏حضرت معصومه را دختر امام خودشان می دانند که آستانش را می بوسند.

کد : 179113 | تاریخ : 07/09/1399

این‏‎ ‎‏حضرت معصومه را دختر امام خودشان می دانند که آستانش را می بوسند. آستانه هم‏‎ ‎‏یک خرده طلاست؛ یک خرده آهن است، این آهن و طلا را چرا می بوسند؟ خیلی آهن‏‎ ‎‏و طلا توی دنیا هست. خوب لیره هم دستشان می آید، هیچ وقت می بوسند؟! این انگیزه‏‎ ‎‏علاقۀ مردم به مبادی است.

صحیفه امام، ج ۹، ص:۵۳۴

انتهای پیام /*