خمینی باوران

ای خمینی باوران دنیا جمارانی شده است

کد : 179130 | تاریخ : 11/09/1399

ای خمینی باوران دنیا جمارانی شده است
ای مسلمان وقت تجدید مسلمانی شده است

انتهای پیام /*