پیام تاریخی حضرت امام خمینی(س) پیرامون غائله حزب خلق

شما می دانید که بدخواهان اسلام و کشور در تمام مراحل توطئه نموده و بحمدالله با‏‎ ‎‏شکست مواجه شدند...

کد : 179140 | تاریخ : 15/09/1399

شما می دانید که بدخواهان اسلام و کشور در تمام مراحل توطئه نموده و بحمدالله با‏‎ ‎‏شکست مواجه شدند. این بار که در رفراندم قانون اساسی شکست مفتضحانه نصیبشان‏‎ ‎‏شد سخت وحشت زده شده اند و توطئه را با چوب و چماق شروع کردند و با بهانه ها و‏‎ ‎‏استفاده از سادگی بعضی قشرها غائله راه انداخته و خواهند انداخت. 

صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۱۷۴

انتهای پیام /*