همه در محضر خدا

نباید خلوص عمل و جامعۀ اسلامی خودمان را به زنگار‏‎ ‎‏کدورت ها و اختلافات آلوده کنیم.

کد : 179254 | تاریخ : 16/10/1399

همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفۀ کردار ما ماندنی است اعمال و رفتار‏‎ ‎‏ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگی ما می شود، صفای معنویت و ثمرات‏‎ ‎‏خلوص بندگی است، و ما هم نباید خلوص عمل و جامعۀ اسلامی خودمان را به زنگار‏‎ ‎‏کدورتها و اختلافات آلوده کنیم.

صحیفه امام، ج ۲۱، ص:۵۱ 

انتهای پیام /*