یقین به پیروزی انقلاب

‏امام یک ماه قبل از آمدن به ایران به دکتر حسن حبیبی دستور نگارش پیش نویس قانون اساسی را دادند...

کد : 179266 | تاریخ : 21/10/1399

‏امام یک ماه قبل از آمدن به ایران به دکتر حسن حبیبی دستور نگارش پیش نویس قانون اساسی را دادند که این پیش نویس هنگام ورود به ایران همراهشان بود چون به پیروزی انقلاب یقین داشتند.

برداشت هایی از سیره امام جلد ۴ ص ۲۱۷

انتهای پیام /*