حقوق ملت در برابر زمامدار

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین،‏‎ ‎‏زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند.

کد : 179271 | تاریخ : 24/10/1399

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین،‏‎ ‎‏زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در‏‎ ‎‏غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از‏‎ ‎‏مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند. ‏

صحیفه امام، ج ۵، ص:۴۰۹

انتهای پیام /*