همیشه امیدوار باشیم

یأس از جنود شیطان است؛ امید از جنود خداست.

کد : 179298 | تاریخ : 03/11/1399

هیچ وقت یأس را در‏‎ ‎‏قلب خودتان وارد نکنید. یأس از جنود شیطان است؛ امید از جنود خداست. همیشه‏ ‎‏امیدوار باشید. پشتوانۀ شما، خدا و اسلام است. کسی که پشتوانه اش اسلام است از چه‏‎ ‎‏بترسد؟ با یک اشاره همه تمام می شود.

صحیفه امام، ج ۹، ص:۴۱۲ و ۴۱۳

انتهای پیام /*