نظر امام در مورد ازدواج دختر زیر هیجده سال و به خصوص دختر زیر نه سال چیست؟ به نظر من که انسان قبل از هجده سالگی کودک محسوب می شود و نمی تواند نسبت به زندگی اش تصمیم بگیرد و در فرهنگ سنتی به اجبار خانواده ها کودکان را وادار به ازدواج می کنند.

برای اطلاع و آشنایی پرسش کننده لازم است که به نکات زیر توجه شود. 1ـ عقد ازدواج بین دو نفر باید با رضایت هر دو باشد، بنابراین اگر یک طرف را مجبور کنند و یا بدون رضایت او عقد ازدواج را جاری کنند، صحیح ن...

کد : 43063 | تاریخ : 11/02/1392

برای اطلاع و آشنایی پرسش کننده لازم است که به نکات زیر توجه شود. 1ـ عقد ازدواج بین دو نفر باید با رضایت هر دو باشد، بنابراین اگر یک طرف را مجبور کنند و یا بدون رضایت او عقد ازدواج را جاری کنند، صحیح نمی باشد.
2ـ برای انجام رضایت به ازدواج، باید دو طرف عقد (مرد و زن) بالغ و رشید باشند، بنابراین اگر دختر دارای رشد نیست نمی توان او را به عقد دیگری درآورد.
3ـ با توجه به دو مطلب بالا ازدواج دختر زیر نه سال، به دلیل عدم بلوغ و رشد صحیح نیست و همچنین اگر دختری بالغ باشد ولی رشید نباشد یعنی صاحب درک و فهم نشده باشد و نتواند خوب و بد و سود و زیان خود را تشخیص دهد، عقد وی نیز صحیح نیست، و شرط رشد که در فقه مطرح است و امام(س) نیز بر آن تأکید دارند از شرط سن بهتر است چون نمی توان بطور کلی ادعا کرد همه دختران کمتر از هجده سال کودک هستند، بله قانونگزار می تواند سنی را مشخص کرده و اعلام کند که بیشتر افراد در این زمان دارای بلوغ و رشد هستند و موارد استثناء را به عهده داوری دادگاه قرار دهد.
4ـ باید توجه داشت که عقد ازدواج دختر یا پسر غیر بالغ و غیر رشید می تواند توسط ولی انجام شود ولی باید مصالح آنها را ولی در نظر بگیرد و مفسده ای نداشته باشد. (چون گاهی لازم است برای دختر یا پسر غیر رشید نیز ازدواجی انجام شود به عنوان مثال، پسر یا دختری که عقب ماندگی دارد ولی نیاز جنسی هم دارد.)
5ـ وجود اجبار در فرهنگ سنتی و قبیله ای، دلیل بر درستی آن نیست مانند بسیاری از رفتارها و سنت های نادرستی که در بین مردم وجود دارد و در اسلام رضایت دختر در ازدواج شرط است و اجبار موجب بطلان عقد می باشد. (توضیح المسائل، مسائل 237 تا 239 و تحریرالوسیله،ج 2 کتاب النکاح، فصل فی اولیاء القعد)

انتهای پیام /*