آیا حکومت باید به فکر پر کردن جیب خود و آقایی بر ملت باشد!؟

باید ما دنبال بکنیم تا این که این نهضت را به آخر برسانیم و یک حکومت عادل در اینجا باشد...

کد : 179589 | تاریخ : 28/11/1399

«باید ما دنبال بکنیم تا این که این نهضت را به آخر برسانیم و یک حکومت عادل در اینجا باشد. یعنی یک حکومتی باشد که نخواهد جیب خودش را پر بکند، حکومتی باشد که خودش را از ملت بداند و خدمتگزار بداند، نه خودش را آقای ملت بداند. این حکومتهایی که داشتیم [این‏] سلاطین همیشه این طور بودند که اینها عقیده‏ شان این بوده است که همه این ملتها عبد ما هستند. این بر خلاف سنت انبیا بوده است، بر خلاف سنت اولیا بوده است، بر خلاف عقل انسانی است، بر خلاف حقوق بشر است، بر خلاف قوانین دنیاست.»
(صحیفه امام، ج ۶، ص ۷۹)

انتهای پیام /*