پایگاه محکم اسلام

علمای بزرگ اسلام در همۀ عمر خود تلاش نموده اند تا‏‎ ‎‏مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.‏

کد : 179621 | تاریخ : 04/12/1399

تردیدی نیست که حوزه های علمیه و‏‎ ‎‏علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات‏‎ ‎‏و انحرافات و کجروی ها بوده اند. علمای بزرگ اسلام در همۀ عمر خود تلاش نموده اند تا‏‎ ‎‏مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.‏

صحیفه امام، ج ۲۱، ص:۲۷۴

انتهای پیام /*