تاسف برای ندانستن

کمال تأسف است برای انسان ها که نمی خواهند بدانند.

کد : 179622 | تاریخ : 05/12/1399

کمال تأسف است برای انسان ها که نمی خواهند بدانند، در‏‎ ‎‏راه دانستن نیفتاده اند، در راه معرفت کتاب خدا قدم برنداشته اند، ارتباط با مبدأ وحی‏‎ ‎‏برقرار نکردند که از مبدأ وحی تفسیر بشود برایشان.

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۲۶۳

انتهای پیام /*