تصمیم گیری درباره جاسوسان و استرداد شاه

جنایات شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد و یا بشود از یاد برد. بر‏‎ ‎‏همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به امریکا کرده بود؛ چه‏‎ ‎‏ازنظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلتهای‏‎ ‎‏انسانی، و اگر مهلت می یافت، به اسلام ضربۀ جبران ناپذیر می زد. همه می دانند که دست‏‎ ‎‏او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است.‏

کد : 179668 | تاریخ : 04/12/1399

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

جنایات شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد و یا بشود از یاد برد. بر‏‎ ‎‏همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به امریکا کرده بود؛ چه‏‎ ‎‏ازنظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلتهای‏‎ ‎‏انسانی، و اگر مهلت می یافت، به اسلام ضربۀ جبران ناپذیر می زد. همه می دانند که دست‏‎ ‎‏او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است.‏

کشتار دسته جمعی و زندان و شکنجه و تبعید از امور رایج رژیم این پلید بود. شاه به‏‎ ‎‏حمایت و پشتیبانی دولت امریکا دست به این جنایات وحشیانه زد و ملت ما را از هستی‏‎ ‎‏ساقط کرد.‏

ملت ایران در مقابل این خاندان کثیف و امریکا و عمال آنان دست از مبارزات بر حق‏‎ ‎‏خویش بر نمی دارد و نخواهد برداشت.‏

دولت ایران و جناب آقای رئیس جمهور، تمام کوشش و سعیشان را در استرداد شاه‏‎ ‎‏خائن و اخذ اموال ملت ایران از او بنمایند که ملت دلیر، دست از این خواست بر حقشان‏‎ ‎‏بر نمی دارند و قدمی به عقب نمی گذارند.‏

یکی از آثار این خواست، تصرف لانۀ جاسوسی بود که مورد تأیید ملت قرار گرفت‏‎ ‎‏و چیزی جز عکس العمل جنایات دولت امریکا نمی تواند باشد. اکنون که «کمیسیون‏‎ ‎‏بررسی و تحقیق در مداخلات گذشتۀ امریکا در امور داخلی ایران» از طریق رژیم شاه‏‎ ‎‏سفاک، توسط جناب آقای رئیس جمهوری و شورای انقلاب اسلامی ایران تحقق‏ می پذیرد، جنایات آنان به اثبات خواهد رسید.‏

لازم است در آن روز، معلولین عزیز و قهرمان انقلاب ما، در این مجمع حضور یابند‏‎ ‎‏و خانوادۀ شهدا، طومارهای جنایات شاه و امریکا را به محکمه بفرستند.‏

همان طور که بارها گفته ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از او می باشیم و‏‎ ‎‏دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانۀ جاسوسی را اشغال کرده اند با عمل انقلابی‏‎ ‎‏خودشان ضربه ای بزرگ بر پیکر امریکای جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز‏‎ ‎‏کردند؛ ولی از آنجا که در آیندۀ نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏اجتماع می نمایند امر گروگانها، با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگانها و‏‎ ‎‏امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرند تصمیم گیرند؛ زیرا این مردمند که باید در جریانات‏‎ ‎‏سیاسی دخالت داشته باشند. البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و‏‎ ‎‏جناب آقای رئیس جمهور کوشش خودشان را دربارۀ برگرداندن شاه و اموال ملت و‏‎ ‎‏جریانات سیاسی که زمینۀ اینگونه خواستها را فراهم می کند، مبذول دارند. از خداوند‏‎ ‎‏متعال، نصرت اسلام و شکست دشمنان اسلام را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی 

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۱۶۱ - ۱۶۲

انتهای پیام /*