‏روابط مسالمت آمیز و حُسن همجواری

ما با شما که همجوار ما هستید و‏‎ ‎‏فرسخها بین دو کشور مرز مشترک است، مایلیم که به طور مسالمت آمیز، به طور انسانی‏‎ ‎‏رفتار کنیم...

کد : 179676 | تاریخ : 05/12/1399

حضرت امام در ملاقات با سفیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران به ایشان فرمودند: ما با دولت همجوار خودمان ـ که در سابقِ ایام روابط حسنه داشته اند و اخیراً به واسطۀ‏‎ ‎‏این قدرت شیطانی پهلوی، قدری بین ملت ما و دولتهای ابرقدرت تیرگی حاصل شده‏‎ ‎‏است، برای خاطر اینکه این جنایاتی که او کرده است مردم عقیده دارند که به واسطۀ‏‎ ‎‏پشتیبانی ای که اجانب به ‏‏[‏‏او‏‏]‏‏ کرده است واقع شده است ـ ما با شما که همجوار ما هستید و‏‎ ‎‏فرسخها بین دو کشور مرز مشترک است، مایلیم که به طور مسالمت آمیز، به طور انسانی‏‎ ‎‏رفتار کنیم. و البته دولت ما هر طور که مصلحت بداند، در روابط اقتصادی، روابط تجاری‏‎ ‎‏و سایر اموری که مربوط به دولت است، عمل خواهد کرد. این دولتْ دولتِ اسلامی و‏‎ ‎‏تحت رهبری رهبران اسلام است و هرگز ظلم به غیر، ولو هرچه ضعیف باشد، روا‏‎ ‎‏نمی دارد و ظلم از غیر، هرچه قوی باشد، تحمل نمی کند.‏

صحیفه امام؛ ج ۶؛ ص ۲۲۰

انتهای پیام /*