سخنوری انقلابی امام خمینی فصل جدیدی در تحلیل ارتباطات اجتماعی

سخنوری انقلابی امام خمینی (س) ‏ فصل جدیدی در تحلیل ارتباطات اجتماعی و تئوری های فرهنگ و اجتماع باز کرده است. بدون شک با رهبری ایشان معنی و مراحل سیاست و اخلاق، دیانت و اجتماع، عدالت و انصاف نه در ایران بلکه در سایر جوامع و ممالک اسلامی رو به تغییر است.

کد : 180582 | تاریخ : 27/02/1401

پرتال امام خمینی(س): دنیای ارتباطات دو بعد اصلی دارد. یکی جنبه تکنولوژی آن است و دیگری جنبه انسانی. اغلب گفته و نوشته‌ ها در دهه‌ های اخیر در غرب و حتی شرق مبنی بر پیشرفت تکنولوژی ارتباطات بوده است و دگرگونی آن با سازمان ها و گروه ‌ها و افراد، اگر واژه و مفهوم «دنیای ارتباطات» یا «عصر ارتباطات» را بکار ببریم باید به قسمت انسانی توجه کنیم و سئوال کنیم تا چه حد پدیده و انگیزه ‌های انسانی ارتباطات در عمومیت این مفهوم سهیم بوده است. گرچه پیروزی انقلاب اسلامی ایران همراه با عصری بود که تحولات مهمی در تکنولوژی ارتباطات بوجود آمده بود ولی خدمت و اثر بزرگ این انقلاب اسلامی در بعد انسانی ارتباطات دنیا  بود. این انقلاب بی‌نظیر هم ‌بستگی امت اسلامی یعنی ارتقاء ارتباطات توحیدی را توسعه داد و جایگاه بزرگی در تاریخ معاصر در انقلاب ارتباطات به معنی کامل بوجود آمد. انقلاب اسلامی ایران نمونه بارزی بود برای خواسته ‌های همه مردم دنیا در راستائی و استوار عدالت اجتماعی و مبارزه، با ظلم و مخصوصاً برای جوامع ‌اسلامی و آمال و آرزو های آنها. با توجه به این نکته که جمهوری اسلامی ایران اولین و تنها دولت اسلامی کنونی دنیاست که الگوهای اسلامی در آن پیاده و استوار می شود،  بالطبع مورد نظر عموم جهانیان مخصوصاً امت بزرگ اسلامی است. 

حضرت امام خمینی‌(س) «که رهبری محبوب‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب اسلامی که فرهنگ و سنت ایران بر آن برپاست» با مردم و عموم طبقات همراه شدند و رهبری خود را مبنی بر پایه‌ های مکتب و سنتی نمودند که اصول تاریخی خود را قرن های طولانی به جهانیان عرضه کرده بود. دوم اینکه مقام علمی و روحانی ایشان همراه با مبارزات طولانی و پی‌گیر مشروعیت خاصی به رهبری اهداء کرده بود که در تاریخ جوامع  و انقلابات بی‌نظیر است. بعلاوه شخصیت بی‌نظیر ایشان همراه با خودداری خودکفائی و پرهیزکاری و تقوای نادر یک‌بستگی روانی بین رهبر و مردم ایجاد کرده  بود که در عصر ما سابقه ندارد و باید مورد مطالعه اندیشمندان و دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی قرار گیرد. سوم اینکه ایشان توانستند مبارزه با ظلم داخلی و خارجی یعنی کشوری و جهانی را در یکپارچه آگاهانه و مسلم و بطور جامع به زبانی که همه قشرهای مردم از آن آگاهی داشته و درک کنند به مردم ایران و مسلمانان و جهانیان عرضه کنند. سخنوری انقلابی امام خمینی‌(س) ‏ فصل جدیدی در تحلیل ارتباطات اجتماعی و تئوری های فرهنگ و اجتماع باز کرده است. بدون شک با رهبری ایشان معنی و مراحل سیاست و اخلاق، دیانت و اجتماع، عدالت و انصاف نه در ایران بلکه در سایر جوامع و ممالک اسلامی رو به تغییر است. ایشان بنیان‌گذار رنسانس جهانی اسلام در قرن بیستم هستند که جهش‌ های چندگانه خود را در دهه و قرن های آینده آشکار خواهد کرد. یکی دیگر از مهم‌ترین نقطه بارز رهبری ایشان هماهنگی و همسانی گفتار و کردار و عمل ایشان در طول مبارزات طولانی ایشان بود. این صفت بسیار بزرگ نهاد و نمونه اعتبار و امنیت برای افراد و گروه و بطور کلی امت اسلامی بوده و هست، چیزیکه، بطور نادر در قرن های گذشته در رهبران و افراد مشاهده کرده‌ایم. ‏ (مجله حضور، ش۴، ص: ۳۸ و ۳۷)

انتهای پیام /*