آیا می توان فایل های صوتی و یا تصویری موجود در بخش گالری را برای استفاده شخصی دانلود کرد؟

تعداد بسیار زیادی از فایل ها در بخش منابع دیجیتالی جهت مشاهده عموم قرار داده شده است. با توجه به سیاست های موسسه، تعدادی از عکس ها، صوت ها و فیلم ها دسترسی محرمانه دارند که دسترسی و مشاهده آنها ن...

کد : 43307 | تاریخ : 11/02/1392

تعداد بسیار زیادی از فایل ها در بخش منابع دیجیتالی جهت مشاهده عموم قرار داده شده است.
با توجه به سیاست های موسسه، تعدادی از عکس ها، صوت ها و فیلم ها دسترسی محرمانه دارند که دسترسی و مشاهده آنها نیاز به عضویت در سایت و بررسی درخواست عضویت دارد.
البته دانلود و مشاهده فایل هایی که برای استفاده عموم در بخش منابع دیجیتالی قرار گرفته است، بلامانع است.

انتهای پیام /*