هزینه حفظ مشروعیت مشروطه

راجع به همین مشروطه و اینکه مرحوم شیخ‏‎ ‎‏فضل الله ‏‎‏ ـ رحمه الله ـ ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام‏‎ ‎‏باشد.

کد : 181986 | تاریخ : 11/05/1401

راجع به همین مشروطه و اینکه مرحوم شیخ‏‎ ‎‏فضل الله ‏‏ ـ رحمه الله ـ ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام‏‎ ‎‏باشد. در همان وقت که ایشان این امر را فرمود، و مُتمِّم قانون اساسی هم از کوشش ایشان‏‎ ‎‏بود، مخالفین، خارجیها که یک همچو قدرتی را در روحانیت می دیدند، کاری کردند در‏‎ ‎‏ایران که شیخ فضل الله مجاهد مجتهدِ دارای مقامات عالیه را، یک دادگاه درست کردند،‏‎ ‎‏و یک نفر منحرف، روحانی نما، او را محاکمه کرد و در میدان توپخانه، شیخ فضل الله را‏‎ ‎‏در حضور جمعیت به دار کشیدند.‏

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۳۶۸

انتهای پیام /*