هفده شهریور نماد جنایت شاهنشاهی

سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسلامی است‏‎

کد : 182346 | تاریخ : 17/06/1401

سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسلامی است‏‎ ‎‏و از ایام الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در مقابل ستمگران و‏‎ ‎‏جنایتکاران است، در خاطرۀ ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود.‏

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۱۹۴

انتهای پیام /*