آقای طالقانی مستقیم بود

آقای طالقانی مستقیم بود

کد : 182363 | تاریخ : 19/06/1401

مرحوم آقای طالقانی مستقیم بود، مستقیم فکر می کرد؛ مستقیم عمل‏‎ ‎‏می کرد. انحراف به چپ و راست نداشت. نه غربزده بود و نه شرقزده، اسلامزده بود،‏‎ ‎‏دنبال تعلیمات اسلام بود و برای یک ملت مفید بود، و رفتنش ضایعه است، لکن او‏‎ ‎‏پیوست به آنجایی که برای او تهیه شده است؛ مقامی که برای او تهیه شده است.‏

صحیفه امام جلد ۹ ص ۵۱۴

انتهای پیام /*