شهادتی برای انزوای منافقین

به شهادت رساندن چنین شخصیتی به تمام معنا اسلامی همراه با تنی چند‏‎ ‎‏از فرزندان اسلام و یاران باوفای انقلاب اسلامی در میعادگاه نماز جمعه و در حضور‏‎ ‎‏جماعت مسلمین جز عناد با اسلام و کمر بستن به محو آثار شریعت و تعطیل جمعه و‏‎ ‎‏جماعت مسلمین توجیهی ندارد.

کد : 182398 | تاریخ : 20/06/1401

به شهادت رساندن چنین شخصیتی به تمام معنا اسلامی همراه با تنی چند‏‎ ‎‏از فرزندان اسلام و یاران باوفای انقلاب اسلامی در میعادگاه نماز جمعه و در حضور‏‎ ‎‏جماعت مسلمین جز عناد با اسلام و کمر بستن به محو آثار شریعت و تعطیل جمعه و‏‎ ‎‏جماعت مسلمین توجیهی ندارد. اگر تا امروز برای جنایتها و شرارتهای خود بهانه های‏‎ ‎‏بی پایه ای می تراشیدند، در شهادت این عالم متقی که جز دربارۀ خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمانان نمی اندیشید بهانه ای جز انتقام از اسلام و ملت شریف نمی توانند بتراشند. انتقام‏‎ ‎‏از اسلام، که آن را اساس سقوط دستگاههای جبار و شکست ابرقدرتها در ایران و پس از‏‎ ‎‏آن در منطقه می بینند و از ملت قدرتمند که پشت بر آنان نموده و کاخهای آمال و آرزوی‏‎ ‎‏آنان را در هم کوبیده و تمامی آنان را از صحنه تا ابد بیرون رانده است، می گیرند.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۲۲۶

انتهای پیام /*