ماجرای دیدار حاج سیداحمد آقا با هویدا در طبقه دوم مدرسه رفاه

کد : 182413 | تاریخ : 22/06/1400

‏ابوالفضل توکلی بینا از جمله مؤسسین هیاتهای مؤتلفه‏ اسلامی بود. پس از اعدام انقلابی حسنعلی منصور، نخست وزیر، همراه‏ دیگر اعضای جمعیت، دستگیر شد و در مدرسه‏ رفاه و مسجد قبا به فعالیت ‏پرداخت. به دلیل اینکه سالها در خدمت امام بودند. با او از دوران حضور امام در مدرسه رفاه و رویداد های که در مدرسه روی داد گفت و گو کرده که در زیر می خوانید:

س: چه وقت هویدا را به مدرسه رفاه آوردند؟‏

‏‏ج: تقریباً یکی دو روز بعد از پیروزی انقلاب. او را به طبقه دوم مدرسه رفاه بردند و در یک محل اختصاصی و اطاق مستقل نگهداری کردند. ‏

‏‏س: چه کسی او را آورد؟‏

‏‏ج: من الان یادم نیست که چه کسی او را بازداشت کرد. ‏

‏‏س: دستگیری و انتقال هویدا مردمی‏‎ ‎‏ بود؟‏

‏‏ج: بله، بازداشت اغلب عوامل رژیم توسط مردم صورت می گرفت. مردم پس از دستگیری آنها را به مدرسه رفاه تحویل می دادند. ‏‏البته می دانید که هویدا در زندان شاه‏ بود. هویدا در این اواخر دستگیر شد. نصیری هم در زندان بود. ‏

‏‏ج: این دستگیری ها در اواخر رژیم پهلوی بود و اینها در زندان جمشیدیه بودند ولی وقتی در زندان را باز کردند اینها می خواستند فرار کنند مثل نصیری. وقتی نصیری از زندان جمشیدیه آزاد شد مردم او را گرفتند و به مدرسه رفاه آوردند. ‏

‏‏س: چرا اتاق اختصاصی در اختیار هویدا قرار دادید؟‏

‏‏ج: برای اینکه با کسی ارتباط نداشته باشد، او آدم زیرکی بود. ‏

‏‏س: کسی هم اجازه ملاقات با او را نداشت؟‏

‏‏ج: خیر، فقط یک روز حاج احمدآقا (خمینی) اظهار علاقه کرد که من می خواهم هویدا را ببینم، گفتم خیلی خوب. ایشان را به طبقه دوم مدرسه رفاه بردم و حاج احمدآقا هم مقداری با او صحبت کرد. ‏

‏‏س: گفتگویی هم میان آن دو شد؟ ‏

‏‏ج: بله، مرحوم حاج احمد آقا به او گفت: این چه کارهائی بود که کردی؟ هویدا هم گفت: من نبودم سیستم بود. او خیلی حراف بود. می گفت: من کاره ای نبودم، سیستم بوده و همه را انداخت به گردن سیستم. ‏

‏‏س: از خارج از مجموعه خودتان، کسی به ملاقات هویدا نیامد؟‏

‏‏ج: تا در مدرسه رفاه بود کسی به ملاقات او نیامد. ‏

 ‏س: در رابطه با امکاناتی که برای هویدا مهیا  شد فرمودید که اطاق مستقلی داشت. گویا امام هم دستور داده بودند که هر چه می خواهد برای او فراهم کنید، لباس خواب، غذای خوب، ... ‏

‏‏ج: بله، هم غذا و هم سرویس جداگانه به او داده می شد.‏

منبع: دیدار در نوفل لوشاتو؛ ص ۲۸۹ - ۲۹۱

 

 

انتهای پیام /*