استقامت ملت

ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند، اسلام را که مبدأ همه شرافتهاست‏‎ ‎‏بخواهد حفظ کند، این ملت باید علاوه بر جهاد، استقامت در جهاد داشته باشد.

کد : 182477 | تاریخ : 28/06/1400

 ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند، اسلام را که مبدأ همه شرافتهاست‏‎ ‎‏بخواهد حفظ کند، این ملت باید علاوه بر جهاد، استقامت در جهاد داشته باشد. استقامت‏‎ ‎‏معنایش این است که اگر گرفتاریهایی پیدا شد در جهاد، اگر در جنگهایی که پیش می آید‏‎ ‎‏برای یک ملتی که می خواهد شرافتمند باشد، می خواهد اسلام را و نهضت اسلامی را به‏‎ ‎‏ثمر برساند، از مشکلات هراس نداشته باشد. در مشکلات سستی نکند. این امر خداست.‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی، که دفاع را بر همۀ ملت و بر همۀ مسلمین واجب کرده است

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۴۶۳

انتهای پیام /*